Vårmöte

Pictura vid Åbo Akademi r.f. kallar sina medlemmar till vårmöte torsdagen den 11.5.2023 klockan 18.00 i Geologicum, rum 217. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Medlemmar kan även delta online via följande Zoom-länk: https://aboakademi.zoom.us/j/63557456106

De medlemmar som deltar online har yttrande- och rösträtt. Röstningen för onlinedeltagare sker via Zoom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.