Kontakta styrelsen

Vill du ge feedback på verksamheten eller är det något du undrar över? Mejla styrelsen på (styrelsen (at) fotoklubben.fi ) eller ta kontakt med specifika styrelsemedlemmar enligt mejladresserna nedan.

(Letar du efter en fotograf, fyll istället i formuläret här!)

Ordförande/President: Niklas Jylhävuori (ordforande at fotoklubben.fi)
Vice-ordförande/Vice-president: (viceordforande at fotoklubben.fi)
Sekreterare/Secretary: Janina Heikkala (sekreterare at fotoklubben.fi)
Kassör/Treasurer: Dastan Soran Farok (ekonomiansvarig at fotoklubben.fi)
Exkursionsansvarig/Excursionmanager: (exkursionsansvarig at fotoklubben.fi)
PR-ansvarig/Public Relations: Alexander Ginlund  (pr at fotoklubben.fi)
Materialansvarig/Materialmanager: (material at fotoklubben.fi)
Styrelsemedlemmar/Board members:
Funktionärer/Volounteers: Annina Forsblom, Anton Greggas
Webmaster
:  Markus Isaksson (webmaster at fotoklubben.fi)