Kontakta styrelsen

Vill du ge feedback på verksamheten eller är det något du undrar över? Mejla styrelsen på (styrelsen (at) fotoklubben.fi ) eller ta kontakt med specifika styrelsemedlemmar enligt mejladresserna nedan.

(Letar du efter en fotograf, fyll istället i formuläret här!)

Ordförande/President: Anton Greggas (ordforande at fotoklubben.fi)
Vice-ordförande/Vice-president: Mikael Södergrann (viceordforande at fotoklubben.fi)
Sekreterare/Secretary: Rebecca von Martens (sekreterare at fotoklubben.fi)
Kassör/Treasurer: Maia Kosova (ekonomiansvarig at fotoklubben.fi)
Exkursionsansvarig/Excursionmanager:  (exkursionsansvarig at fotoklubben.fi)
PR-ansvarig/Public Relations: Alexander Ginlund  (pr at fotoklubben.fi)
Materialansvarig/Materialmanager:  (material at fotoklubben.fi)
Styrelsemedlemmar/Board members: Jakob Flemmich
Funktionärer/Volounteers: Annina Forsblom
Webmaster
:  Markus Isaksson (webmaster at fotoklubben.fi)