Kontakta styrelsen

Vill du ge feedback på verksamheten eller är det något du undrar över? Mejla styrelsen på (styrelsen (at) fotoklubben.fi ) eller ta kontakt med specifika styrelsemedlemmar enligt mejladresserna nedan.

(Letar du efter en fotograf, fyll istället i formuläret här!)

Ordförande/President: Annina Forsblom (ordforande at fotoklubben.fi)
Vice-ordförande/Vice-president: Wilhelm Lindgren (viceordforande at fotoklubben.fi)
Sekreterare/Secretary: Tomas Strand (sekreterare at fotoklubben.fi)
Kassör/Treasurer:  Annina Forsblom (ekonomiansvarig at fotoklubben.fi)
Exkursionsansvarig/Excursionmanager:  (exkursionsansvarig at fotoklubben.fi)
PR-ansvarig/Public Relations: Wilhelm Lindgren  (pr at fotoklubben.fi)
Materialansvarig/Materialmanager:  Anton Greggas  (material at fotoklubben.fi)
Styrelsemedlemmar/Board members: Maia Kosová, Rebecca von Martens
Funktionärer/Volounteers: Leo Sarling
Webmaster
:  (webmaster at fotoklubben.fi)