Vernissage för årets bild / Picture of the Year exhibition 2022

Välkommen på vernissage för Årets bild 2022! Vi samlas i Arkens aula, där vi presenterar de tjugo lyckliga deltagare som får sina bilder tryckta och utställda, och så förstås den eftertraktade topp 3!

Under vernissagen hänger bilderna på väggen som vetter mot huvudingången, därefter flyttas utställningen till väggen som vetter mot kaféet.

Topp 20 består av de tjugo bilder som fått flest poäng av domarna, dock högst en bild per deltagare. Som domare i tävlingen fungerar Fred Andersson, Amanda Grönroos, Jyrki Hännikäinen, Didrik Lundsten och Matilda Saarinen.
Topp 3 får i ordning välja ett av tre fina prispaket som delas ut under vernissagen.

Alla som närvarar vid vernissagen och är medlemmar i Pictura är med i utlottningen av två paket med två biobiljetter till Finnkino! Är du inte medlem än kan du enkelt bli det nu: https://fotoklubben.fi/bli-medlem/

Welcome to the opening of the Picture of the Year exhibition! We gather in the lobby of Arken, where we present the lucky twenty entries that have been printed, and of course the coveted top 3!

During the opening, the pictures will be hanging on the wall facing the main entrance, thereafter the exhibition will be moved to the wall facing the café.

The top 20 consists of the twenty pictures with the highest scores from the judges, but no more than one picture per participant. The judges of the competition are Fred Andersson, Amanda Grönroos, Jyrki Hännikäinen, Didrik Lundsten, and Matilda Saarinen.
The top 3 get to choose one of three excellent prizes that they receive during the opening.

Everyone who attends the opening and is a member of Pictura enters the raffle for two sets of two Finnkino movie tickets! If you are not a member yet, that can be easily fixed: https://fotoklubben.fi/bli-medlem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.