Historia

Någon gång under hösten 2003 hölls ett möte för att se om det fanns intresserade för att grunda en fotoförening inom Åbo Akademi, eftersom den gamla föreningen FÅTÅ(?) inte längre existerade. Eftersom det fanns intresse för att grunda en förening hölls också en omröstning om vad namnet skulle bli, och det namn som fick flest röster var Pictura.

Föreningen grundades officiellt 31.10.2003, med initiativtagarna i första styrelsen: Mattias Nordling som ordförande, Thomas Byholm som vice ordförande, Jonas Westerlund som sekreterare, Thomas Soininen som kassör, och Otto Långvik som materialansvarig.

Första utflykten var till Runsala 8 november 2003, och sen följde botaniska trädgården 24 januari (den traditionen har alltså varit med sedan början). Den våren hölls också en fototävling och en exkursion till Åbo slott, och sen på hösten 2004 hade Pictura fotoutställning på Kåren 19.9. En nybörjarkurs i fotografering hölls 25.9, första fotomaratonet 2.10, och en utflykt till Vanhalinna 13.10. Även Botaniska trädgården och Kustö ruiner besöktes år 2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.