Bli medlem / Register

In English below

Bli medlem i Pictura – där fotografering möter gemenskap! 📸

Att bli medlem i Pictura öppnar upp en värld av fotografiska möjligheter och fördelar.

Förmåner

 • Rabatt på utvalda evenemang, som våra storslagna årsfester.
 • Gratis tillgång till vissa evenemang som (inrikes och utrikes) exkursioner, kurser och museibesök.
 • Förmåner i våra fototävlingar, inklusive särskilda deltagarpriser vid vernissage.
 • Fri användning av vår studio, komplett med belysning, kameror, blixtrar och bakgrundsdukar.
 • Tillträde till föreningens mörkrum för att utveckla dina fotografiska färdigheter.
 • Låna utrusning kostandsfritt, som kameror, för att hjälpa dig fånga den perfekta bilden.
 • Infomejl med spännande uppdateringar och kommande evenemang.

Instruktioner

Här kan du bli medlem eller förnya ditt årliga medlemskap. Börja med att fylla i formuläret. Försäkra dig sedan om att du betalt årets medlemsavgift (uppbärs normalt i februari). Betalningsanvisningar nedan.

Join Pictura – where photography meets community! 📸

Becoming a member of Pictura unveils a realm of photographic opportunities and perks.

Benefits

 • Discounts on select events, like our grand annual parties.
 • Complimentary access to certain events such as excursions, courses, and museum entries.
 • Advantages in our photo contests, including special participant prizes at vernissages.
 • Free use of our studio, equipped with lighting, cameras, flashes, and backdrops.
 • Access to the association’s darkroom to develop your photography skills.
 • Borrow equipment like cameras at no cost, to help you capture the perfect shot.
 • Info emails with exciting updates and upcoming events.

Instructions

Join Pictura or renew your yearly membership. Start by filling out the form, then ensure you have payed the annual fee (normally collected in the end of February). Below you will find the payment information.

Betalningsinfo/Payment information

Mottagare/Recipiant: Pictura vid Åbo Akademi r.f.

IBAN: FI06 7997 7994 4713 37

SWIFT/BIC: HOLVFIHH

Referensnummer/reference number: 1009

Summa/Sum: Choose between/Välj mellan

5€   studieår/for one year
25€    livstid/for life
50€    livstid + stöd/for life + supporter