"vårmöte" text

Vårmöte

Hejsan Picturait!

Härmed sammankallas ni till vårt stadgeenliga vårmöte den 12.5.2022 klockan 18.00 i Geologicum rum 217. Ifall du inte kan delta på plats går det även via zoom. Under mötet kommer vi bland annat att välja in nya funktionärer så ifall ni är intresserade av att komma med i vår styrelse eller som funktionär är detta den perfekta möjligheten!

Vi syns i Geologicum!

Zoom: https://aboakademi.zoom.us/j/5061319784

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.