Mörkrumskurs/Darkroom course

Intresserad av att fotografera med svartvit film och att lära dig att framkalla filmen själv? Kom i så fall med på vår mörkrumskurs!

På kursen lär vi oss framkallning av svartvit film och förstoring på papper. Inga förkunskaper om framkallning krävs, allt gås igenom helt från grunderna. Framkallning av film och av papper sker på två olika dagar, film på lördagen och förstoring på söndagen. Kursen håller på ca en timme första dagen och två den andra.

Det enda du behöver göra före kursen är att fotografera en rulle svartvit film, men gör det helst i god tid! Kameror finns att låna av Pictura. Vi hjälper till med val av film, laddande av kamera och dylikt om du är osäker.

Obs! Kursen är gratis för medlemmar och kostar 5 € för icke-medlemmar. Bli medlem här: https://fotoklubben.fi/bli-medlem/

Plats: Picturas mörkrum på Kåren
Tid: 21.5 & 22.5.2022 kl. 16.00


Interested in shooting black and white film and learning how to develop film yourself? If so, join our darkroom course!

On the course you will learn how to develop black and white film and to enlarge prints. No previous knowledge is required, everything will be shown from the basics. The course takes place during two different days, development of film on the first and enlarging on the second. The first day takes about one hour and the second two.

The only thing you need to do before the course is to shoot a roll of black and white film, but do it well in time! Cameras can be borrowed from Pictura. We help you choose film and load the camera if you are unsure.

The course is free for members, for non-members it costs 5 €. Become a member here: https://fotoklubben.fi/bli-medlem/

Place: Pictura’s darkroom at Kåren
Time: 21.5 & 22.5.2022 at 16.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.