Pictura goes Flowpark, sign up!

[IN ENGLISH BELOW]

 

Saknar du rädsla för höjder? Vill du utmana digsjälv på en ny nivå? Häng med Pictura till Flowpark!

Anmälan senast 23.9. OBS bindande anmälan, dyker du inte upp betalar du ändå priset för aktiviteten. Flowpark rekommenderar använding av (arbets)handskar, tag med egna eller köp på plats.

 

VAD? Pictura goes Flowpark, en utomhus klättringspark: www.flowpark.fi/turku
NÄR? 28.9, kl. 17.00 ->
VAR? Flowpark vid Skansen, Skanssikatu 10, info om eventuell samåkning kommer senare.
HUR MYCKET? 21€ för studeranden, 21.60€ för icke-studeranden.

 


 

Do heights not scare you? Do you want to challenge yourself at a new level? Join Pictura to Flowpark!

Sign up no later than 23.9! NOTE binding sign up, if you do not show up you will still be charged the price for the activity. Flowpark recommends the use of gloves, bring your own or buy at the park.

 

WHAT? Pictura goes Flowpark, an outside climbing park: www.flowpark.fi/turku
WHEN? 28.9, at 17.00 ->
WHERE? Flowpark at Skanssi, Skanssikatu 10, info about carpooling to be announced later on.
HOW MUCH? 21€ for students, 21.60€ for non-students.

 

SIGN UP/ ANMÄLAN:

STÄNGD/CLOSED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.