Utsällningsbesök: De proportionibus med Benedict Slotte

Vi besöker tillsammans Benedict Slottes utställning ”De proportionibus” på Galleria Alkuvoima. Ex-picturaiten Slotte är själv där och berättar om den audiovisuella helheten för oss.

Så här beskrivs utställningen:

”Utställningens genomgående tema är proportioner. Utställningen inkluderar fotografier, grafik, musik och video, presenterade som en logisk helhet. Den av musik- och videomaterialet bildade 1.5 timmar långa helheten upprepas periodiskt. Exempelvis sådana här varierande frågor tangeras på ett eller annat sätt av utställningen: Hur ser de i musik använda frekvensförhållandena mellan toner ut i grafisk skepnad? Hur stort är det kända universum i förhållande till vår egen planet, och är det möjligt att visualisera det på ett sätt som är möjligast enkelt att förstå för vem som helst? Och kan en antik romersk text passa ihop med modern kosmologi, trots att romarna på inget sätt kunde veta hur stort universum är? Hur låter improviserad övertonssång i världens längsta naturliga efterklang, och på vilket sätt hänger övertonssång ihop med proportioner? Och hur många klockor finns i Åbo domkyrkas torn, och hur låter de som en del av musik (javisst, det finns också annat än proportioner i denna utställning).

Utställningen har tidigare presenterats i något mer begränsad form i oktober och november 2020 (Mökki Galleria, St Karins), och en av utställningens delar även i juni 2019 (Olohuone 306.4 km2 -stadskonstfestivalen, Åbo).

Benedict Slotte (DI, specialist) har valt som målsättning att kombinera vetenskap och konst.”

Mer om utställningen och Alkuvoima på hemsidan: https://www.alkuvoima.org/galleria

VAD? Utställningsbesök
NÄR? Må. 2.10 kl. 15.30
VAR? Galleria Alkuvoima, Hallisvägen 2
HUR? feat. Benedict Slotte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.