Årets bild / Pictuer of the Year 2022

Hej picturaiter och andra fotointresserade! Här kommer tävlingen om årets bild 2022! Kanske det är just din bild från det gångna året som tar sig till toppen?

Årets bild är en tävling där deltagarna skickar in 1–2 av sina bästa foton från 2022, och av de bilder som skickas in väljer en extern jury ut de 20 bästa, max 1 per deltagare, som sedan ställs ut i Arken.

Kom ihåg att bilderna inte behöver vara tagna med dyr utrustning, telefonbilder är också tillåtna.

Regler:
• Max 2 bilder per deltagare
• Bilderna ska vara tagna under år 2022
• Skicka in dina bidrag senast 7.3.2023 kl. 23.59

Lämna in dina bidrag här: https://vote.fotoklubben.fi/picture-of-the-year-2022/

Fina priser utlovas! Priserna avslöjas senare.

✪✪✪

Hello members and other photo enthusiasts! Here’s the Picture of the Year contest of 2022! Maybe it’s your picture from the past year that gets to the top?

Picture of the Year is a competition where participants submit 1–2 of their best photos from 2022, and from the pictures submitted, an external jury selects the best 20, no more than 1 per contestant, which are then exhibited in Arken.

Remember that the pictures do not have to be taken with expensive equipment, smartphone pictures are also allowed.

Rules:
• Maximum 2 pictures per participant
• The photos must have been taken during the year 2022
• Submit your photo(s) no later than 7.3.2023 at 23:59

Submit your photos here: https://vote.fotoklubben.fi/picture-of-the-year-2022/

There will be nice prizes! The prizes will be revealed later.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.