Årets bild 2021

Årets Bild 2021 Picture of the Year

Hej picturaiter och andra fotointresserade! Nu är det dags för Årets bild 2021 att dra igång! Kanske det är just din bild från det gångna året som tar sig till toppen?

Årets bild är en tävling där deltagarna skickar in 1–2 av sina bästa foton från 2021, och av de bilder som skickas in väljer en extern jury ut de 20 bästa som sedan ställs ut i Arken.

Kom ihåg att bilderna inte behöver vara tagna med dyr utrustning, telefonbilder är också tillåtna.

Regler:
• Max två bilder per deltagare
• Bilderna ska vara tagna under år 2021
• Skicka in dina bidrag senast 27.3.2022 kl. 23.59

Prisen innefattar bland annat fotoböcker av Omar Victor Diop och Arnold Newman.

Lämna in dina bidrag här: https://vote.fotoklubben.fi/2021/

✪✪✪

Hello members and other photo enthusiasts! It’s time for the Picture of the Year contest of 2021 to get started!

Maybe it’s your picture from the past year that gets to the top?

Picture of the Year is a competition where participants submit 1–2 of their best photos from 2021, and from the pictures submitted, an external jury selects the 20 best that are then exhibited in Arken.

Remember that the pictures do not have to be taken with expensive equipment, smartphone pictures are also allowed.

Rules:
• Maximum two pictures per participant
• The photos must be taken during the year 2021
• Submit your photo(s) no later than 27.3.2022 at 23:59

The prizes include photobooks by Omar Victor Diop and Arnold Newman.

Submit your photos here: https://vote.fotoklubben.fi/2021/ See less

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.