Pictura Goes Chernobyl! (Postponed!)

OBS! NB!

Åbo Akademi kommer med tuffa besked:
Inga resor fram till 30.4 på grund av corona-viruset. Tyvärr innebär detta att resan skjuts upp. Vi återkommer med mer info.

We regret to inform you the trip will be postponed, at least until the 30.4, due to a new ruling regarding the coronavirus from Åbo Akademi. We will be back with more information.

Exkursion till Tjernobyl och Kiev 22.4-25.4

English Below!

Enligt medlemmarnas intresse från medlemmarna har Pictura beslutat att ordna en exkursion till Tjernobyl-zonen och Kiev i Ukraina. Resan är planerad att hållas den 22-25.4. En dag av resan är reserverad för att besöka Tjernobyl-zonen och resten av dagarna i Kiev. Programmet är ännu öppet för Kiev och du behöver inte nödvändigtvis följa med gruppen överallt.

Vi har 14 platser tillgängliga.

Sista dagen att anmäla sig för resan är den 25 mars.

Eftersom Tjernobyl-zonen är ett avspärrat militarområde måste vi ta en guidad tur för att kunna besöka platsen. Planen att ta en endags privat guidad tur till Tjernobyl-zonen den 23.4 eller 24.4. Årsdagen är visserligen 26.4 men vi kan inte ordna då för att zonen är stängd då. Kostnaden för turen rör sig från 90 till 120 euro beroende på hur många deltagare det blir. Det finns också allmänna turer men en privat är att föredra då vi själva kan bestämma vart vi far och hur länge vi stannar på platserna. För att komma in i zonen är ett giltigt pass ett måste och begär deltagarnas passnummer för att kunna boka turen. En endags tur tar hela dagen och startar omkring kl. 7 från Kiev. Måltider och dosimetrar kan bokas på förhand.

Från Åbo flyger Air Baltic till Kiev via Riga. Direktflyg finns från Helsingfors med Ukraine International men är aningen dyrare och tar lika länge. AB har två omgångar från Åbo på onsdagar, aningen 5.25 eller 15.50. UIA avgår 15.05. Flygen anländer den 26.4 kl. 0.35 (AB)och 25.4 kl. 11.35. (UIA). Priserna tur-retur tenderar att variera mellan 140-200 euro.

Varje deltagare bokar och betalar flyg själv. Om vi får resebidrag för resan kommer transportkostnaderna eller delar av dem att kunna täckas mot flygbiljetter och kvitton.

Av resans kostnader sponsrar Pictura boende på hostell för medlemmar. Resan kommer alltså att kosta närmare/åtminstone 250 euro. Vi har tidigare år lyckats få resebidrag och vi har även detta är ansökt om det MEN det finns ingen garanti att vi får bidrag. Var därmed beredd att betala hela summan själv.

Bli medlem här!

Genom att göra anmälan går du med på att delta i vår resa och vid eventuell avbokning håller vi rätt att fråga om ersättning för boende- och bokningsutgifter Pictura har hamnat stå för.

Strålningrisken i Tjernobyl-zonen
Strålningsnivåerna i Tjernobyl är högre än normalvärdena men motsvarar ungefär exponeringen under en flygresa. Nivåerna varierar dock lokalt och det finns hotspots, guiderna vet dock var det är säkert att röra sig.

Läget i Ukraina
Märk väl att inbördeskriget fortfarande pågår i östra Ukraina. Läget är dock stabilt och de omtvistade områdena är belägna i de allra östraste delarna av landet.


Excursion to Chernobyl and Kiev 22.4-25.4

Based on the interest by our members Pictura has decided to arrange an excursion to the Chernobyl exclusion zone and Kiev in Ukraine. The trip is planned on the 22nd to 25th of April. One day of the trip is reserved for visiting the Chernobyl zone and the rest of the days will be spent in Kiev. The schedule for Kiev is still open for suggestions and you don’t have to follow the rest of the group everywhere.

We have 14 places available.

Deadline for singing up is on the 25th of March

The Chernobyl zone is a cordoned off military area and a guided tour is compulsory for visiting. Our plan is to attend a one day private tour to the Zone on either the 23rd or 24th. Attendance fees for the tour vary between 90 to 120 euros depending on tour company and number of participants. There are also public tours available but a private one is preferable since it is more flexible and we can decide more precisely where we go and how long we stay at each location. Your passport number is required for us to be able to book the tour. A one day tour will take the whole day and starts around 7 a.m. from Kiev. Meals and dosimeters can be booked in advance.

From Turku you can take Air Baltic to Kiev via Riga. Direct flights are available from Helsinki with Ukraine International Airlines but is somewhat more expensive and takes the same time in total. AB has two departures from Turku on Wednesdays, either 05.25 or 15.50. UIA departs at 15.05. The flights arrive on the 26th at 00.35 (AB) and the 25th at 11.35 (UIA). Flight costs will be between 140-200 euros.

The participants will book and pay the flights themselves. If we can get a travel grant the costs of transportation or parts of them can be covered.

Pictura will pay for the hostel stay for our members. In total the costs for the trip will land at around 250 euros. Previous years we have been able to get travel grants and we have also this year applied for it, BUT there is no guarantee we will get it. So be prepared to pay the whole sum yourself.

Become member here!

By signing up you agree to take part in our trip and if you cancel your trip we will ask compensation for possible booking and accommodation fees.

Risk of radiation Exposure in the Zone
The radiation levels in the Tjernobyl Zone are higher than the normal values but correspond approximately to the levels received during a flight. Locally the levels can vary and there are hotspots in certain areas, however the guides are aware of these.

The situation in Ukraine
In the eastern parts of Ukraine the civil war is still ongoing but the situation is stable at the moment and the contested areas are located in the easternmost parts of the country.

Anmäl dig här!/Sign up here!

Might be back soon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.