Fotografiska smakbitar? – Från papplåda till kokosnöt

Hans G. Hästbacka kommer att berätta om hur man bygger en nålhålskamera och visa exempel på olika “lådkameror” samt visa bilder som framställts med lådkameror i både rurala och urbana miljöer.

Fotografiet i Facebook evenemanget är framställt med en 1-euros papplådskamera i Rauvolaviken, Åbo.

Alla är hjärtligt välkomna oberoende om du är medlem eller ej.

25.9.2019 19:00-20:00
Bikupan i Arken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.