Camera obscura 30.9.2018

 

Intresserad av att experimentera med att bygga din egen kamera? Då är Picturas Camera Obscura-workshop ett bra tillfälle att lära dig någonting ovanligt! Ingen förhandskunskap krävs. Detta är dessutom en utmärkt möjlighet att lära sig grunderna i fotografi.

 
Kursen börjar den 30.9 kl.15.00 i Picturas studio med en kort presentation. Därefter bygger vi våra egna nålhålskameror och vi fotograferar åtminstone en bild. Efter ca en timme samlas vi vid mörkrummet (i Kåren) för att framkalla bilderna. Att exponera en bild tar åtminstone 20 minuter så det lönar sig också att fundera på en fotoidé på förhand!
 
Efter vi har fotat och framkallat fortsätter vi på Söndagen med kontaktkopiering av neagativen.

 

Den 30.9 kl. 15.00 fortsätter vi i mörkrummet med att kontaktkopiera negativen.

 

Ta med dig en liten låda som är lätt att göra ljustät och göra ett litet hål i (och som kan rymma ett 10×15 cm eller större papper). Eller använd en av de många kameror som redan finns i studion.

 

OBS! Kursen är gratis för Picturas medlemmar. Ifall du inte är medlem kostar det 3€.

 

Plats & tid:
29.9, kl. 15.00: Picturas studio, Blåkulla, Agricolagatan 6
30.9, kl. 15.00: Picturas Studio (Blåkulla) Agricolagatan 6, Picturas Mörkrum Kårens sidoingång

 


 

Interested in experimenting with building your own camera? Then Picturas Camera Obscura-workshop is a great opportunity to learn something unusual! No prior knowledge is required. This is also an excellent possibility to learn the basics of photography.

 

The course starts on the 30.9 at 3 pm in Picturas studio with a short presentation. We will continue by building the pinhole cameras and we will photograph at least one picture. After around an hour we will meet at the darkroom (in Kåren) to develop the photos. To expose a picture takes at least 20 minutes, so it might be good to think about a subject in advance!
 
After we have developed the photos we’ll continue on the same day (Sunday) with the contact copying of the negatives.
 

On the 30.9 at 3 pm we will continue in the darkroom by contact copying the negatives.

 

Bring a small box that is easy to light proof and to make a pinhole in (it should be able to fit a 10×15 cm or bigger photo paper). Or use one of the many cameras that already are in the studio.

 

NB! the course is free for members. If you aren’t a member it’ll cost 3 euros.

 

Location & Time:
29.9, kl. 15.00: Picturas studio, Blåkulla, Agricolagatan 6
30.9, kl. 15.00: Picturas studio, Blåkulla, Agricolagatan 6, Picturas darkroom, by the side entrance of Kåren

 


 

Anmäl dig här / sign up here:

 

Error: Contact form not found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.