OBS. medlemsmöte 21.4.2016

Hej alla Pictura-medlemmar,

En liten påminnelse och ändring: Vi har medlemsmöte nästa torsdag den 21.4.2016 klockan 18.30.

OBS. Mötet kommer att hållas i Arken Pantheon (D208) Åbo, Arken Hus D. Inte i Geologicum i Picturas Studio.

Vi kommer att välja en ny kassör på mötet.

Obs. Ifall man vill ännu komma med till styrelsen bland annat som materialansvarig eller
utställningsansvarig så lönar det sig att komma till mötet eller ta kontakt med oss före
mötet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.