THIS IS NOT AN OBJECT

Välkommen på en workshop i kreativ fotografering av fotografen Nanó Wallenius!

 

Visst är det kul att fotografera en gullig katt eller en vacker blomma? ENOUGH IS ENOUGH!

 

I den här kursen gör vi uppror mot objekten – låt oss nu titta på former, färger och linjer! Under workshopen THIS IS NOT AN OBJECT fotograferar både kursledaren och deltagarna bilder som egentligen inte föreställer någonting. Det låter kanske svårare än vad det är, men att fotografera någonting abstrakt kräver inget avancerat sökande. Du kan i princip fotografera var som helst och när som helst. Du behöver bara gå lite närmare än vanligt och söka efter mönster, texturer, färgkombinationer och annat som du kanske inte hade tänkt på tidigare.

 

Kursen är uppdelad under tre kvällar under tre veckors tid. Du behöver ingen dyr kamera för detta projekt, men ett 50mm-objektiv är behändigt. Även din telefons kamera räcker bra i denna experimentella kurs. Kom och få en rejäl dos av inspiration och var med i boken som kommer att göras som avslutning på workshopen! En bok (med samma namn som workshopen) innehållande en selection av deltagarnas bilder kommer alltså att tillverkas efteråt som deltagarna kan titta på i studion. En hemsida + PDF kommer att bli tillgängligt för allmänheten.

 

Deltagaravgift 2 euro (för att finansiera boken)

 

Schema:

Onsdag 11.2 : Första träff i Picturas studio kl 18.00 – inspirationskväll, diskussion och sökande efter abstrakta fotografier i Picuras egen studio

 

Onsdag 18.2 : Andra träffen i Picturas studio kl 18.00 – genomgång av bilder, feedback & selection.

 

Tisdag 24.2 : Tredje & sista träffen i Picturas studio kl 18.00 – genomgång av bilder, selection, feedback & planering av boken!

 

 

Ifall ovanstående datum inte passar går det att mejla/facebooka med kursledaren om feedback/selection! Det går även att flytta på datum beroende på vad som passar deltagarna bäst.

 

ANMÄLNINGAR: nano.wallenius(at)gmail.com

(Deadline för anmälningen Ons. 10.2)

 

 

10929090_710040842445215_7736729385153769953_n

 
THIS IS NOT AN OBJECT

 
Welcome to a workshop in creative photography by Nanó Wallenius!

 

It sure is fun photographing cute cats and pretty flowers, right? ENOUGH IS ENOUGH!

 

In this course we’re rebelling against the objects – let us take a closer look at shaper, colours and lines! During the workshop THIS IS NOT AN OBJECT both the course leader and the participants are taking pictures that aren’t suppose to look like anything recognisable. It might sound more difficult than it is, but taking abstract photos doesn’t require much searching. You can actually take these photos anywhere, anytime. The only thing you need is to go a bit closer than you usually do and start looking for patterns, textures, colour combinations and other things you might not have even noticed before. This course is divided into three evenings during three weeks. You won’t need an expensive camera for this project, but a 50 mm-lens is always handy. In fact, your camera phone might even be good enough for this experimental course. Come and get a huge dose of inspiration and be a part of the book that will become the result of the workshop! The book will be made afterwards and will contain a selection of the participants’ photos. The book will be available for the participants in Pictura’s studio, and a PDF-file and a website will be made public for everyone. Course fee: 2€ (for financing the book)

 

Wednesday 11.2 : First meeting in Pictura’s Studio at 18.00 – inspiration evening, discussion and looking for abstract photos in Pictura’s own studio!

 

 Wednesday 18.2 : Second meeting in Pictura’s Studio at 18.00 – going through images, feedback & first selection.

 

Tuesday 24.2 : Third & last meeting in Pictura’s Studio at 18.00 – going through images, selection, feedback & planning the book!

 

If one of the dates don’t suit you, it’s always possible to mail/facebook the course leader about feedback/selection! It might even be possible to change the dates if it doesn’t suit too many participants.

 

 

SUBSCRIBE TO THE WORKSHOP: nano.wallenius(at)gmail.com

(Deadline for subscription Wed. 10.2)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.