Gallerirunda / Galleri tour 16.3

Välkommen med på en gallerirunda i Åbo den 16.3! Vi träffas klockan 11 utanför Ars Nova och går in tillsammans för att se fotoutställningen Hannula & Hinkka-kokoelma. Inträdet är 5,5- 8 euro. Adressen till Ars Nova är Östra Strandgatan 4-6.

 

Efter Ars Nova går vi vidare till Fotocentrum Peri där vi får ta del av fotografen Ilkka Saastamoinens verk. Fotocentrum Peri har också ett fotoinriktat bibliotek  där man kan kika in. Adressen till Fotocentrum Peri är Östra Strandgatan 38 och inträdet är gratis.

 

Efter Fotocentrum Peri står en gemensam kaffestund på schemat (plats meddelas senare). Sist men inte minst besöker vi Åbo Konstmuseum som ligger på Auragatan 26 (inträdet är 5/8 euro). Exempel på utställare är Emil Wikström, Kukka- Maria Rosenlund och Maija Timonen.

 

Hinner du inte med på hela turen går det även bra att hoppa på mitt i, ta kontakt med Amanda (050 413 3237) eller Julia (040 745 1037) ifall du inte hittar oss.

 

*****

Welcome to join us on our gallery tour in Turku the 16th of March! We will meet at 11 am at the Ars Nova to see the photo exhibition Hannula & Hinkkakokoelma. Admission is 5,5-8 euros. The address is Itäinen Rantakatu 4-6.

 

Photographic Centre Peri is next in line where we can take part of the photographer Ilkka Saastamoinens work. Photo Centre Peri also has a photo-oriented library where you can peek inside. The address of the Photo Centre Peri is Itäinen Rantakatu 38 and admission is free.

 

After the Photo Centre Peri we will take a coffee break (location to be announced). Last but not least, we will visit Turku Art Museum which is located on Aurakatu 26 (admission is 5/8 euros). Examples of exhibitors is Emil Wikström Kukka-Maria Rosenlund and Maija Timonen.

 

If you can’t make it to the whole tour you can also join us any time you like, feel free to call Amanda (050 413 3237) or Julia (040 745 1037) if you can’t find us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.