Vårmöte 18.4

Samtliga medlemmar kallas härmed till Picturas vårmöte torsdagen 18.4
kl.18.00 i ASA A120.

På mötet kommer vi bl.a. gå genom årsberättelse, bokslut samt klubba
genom nya stadgar till föreningen. Bifogat hittar ni föredragningslista,
de nuvarande stadgarna och styrelsens stadgeändringsförslag.

Välkomna!

Föredragningslista och stadgar: Vårmöteskallelse 2013_Pictura

Styrelsens stadgeändringsförslag: Stadgeändringsförslag2013_Pictura

Edit 18.4 kl.21.42

TACK till er som närvarade på vårmötet! Det gick snabbt och smärtfritt. Protokollet, de nya stadgarna och verksamhetsberättelsen laddas upp inom kort.

Mvh,
Saara Oinonen, ordf.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.