Höstmötet och styrelsen 2014

Tack till alla som deltog i höstmötet! Genomgången av verksamhetsplanen samt budgeten för år 2014 gick snabbt och smidigt, varefter den nya styrelsen valdes. I år var intresset stort, i synnerhet för posten som exkursionsansvarig och vi beslöt därför att ha två exkursionsansvariga (istället för en ordinarie och en vice som förut) då denna post kan vara lite mer krävande.

 

Styrelsen för 2014 ser ut som följande:

 

Ordförande – Julia Lagerström

Vice ordförande  – Niclas Gröndahl

Sekreterare – Karolina Öst

Kassör – Anton Axberg

Exkursionsansvarig – Sabrina Schalin

Exkursionsansvarig – Amanda Silvennoinen

 

Funktionärer:

Fotokvällsansvarig – Aki Björklund

Utställningsansvarig – Milia Wallenius

Materialansvarig – Caijus Ahlroth

Webbansvarig – Anna Hakala

PR-ansvarig – Ida-Maria Nilsson

 

Thanks to everyone who participated in the autumn meeting! The new board for 2014 can be seen above.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.