Reseskildring: Fotofestivalen på Åland 12-14.10.2012

Gruppfoto från Fotofestivalen på Åland 12-14.10.2012. Foto: Jan Wennström

Foto: Jan Wennström. Se även resten av bilderna från resan!

 

Picturas besök på den av fotoklubben Obscura arrangerade Fotofestivalen anno 2012 begynte en vacker fredagsmorgon i oktober med traditionsenlig samling och biljettfördelning i Viking-terminalen i Åbo hamn. Vår tidiga rendez-vous följdes av en odramatisk havsresa till Mariehamn, vars timmar många i sällskapet vigde åt att intaga ett stärkande mål mat inför de fotografiska utmaningar som resan skulle komma att bestå. Väl anlända och vid gott humör begav vi oss till våra respektive inkvarteringar, vilket för merparten innebar Park Hotell, en trevlig och välutrustad inrättning i centrala Mariehamn. Därefter följde några timmar vila och preparation inför det inledande föredraget, vilket skulle levereras av fotofestivalens huvudnamn, Jens Assur, klockan sju på aftonen.

Hunger. Foto: Jens Assur
Hunger. Foto: Jens Assur

 

 

 

Förväntansfulla anlände vi till kulturcentret Alandica och bänkade oss i auditoriet. Vi blev inte besvikna, då vi snart kunde hänföras av en imponerande förevisning av Jens Assur, vars bildverk “Hunger” målade upp ett skrämmande perspektiv av situationen i världen med fokus på den moderna människans benägenhet att i allt högre grad koncentrera sig till storstäder. Gripande visuella exempel gavs på de logistiska problemen i städerna och den avfolkning av glesbygden som därav följer. Det imponerande bildspelet ackompanjerades av ett starkt budskap om den västerländska livsstilens långsiktiga förgänglighet, samt ett väl underbyggt nödrop om en återgång till en mera hållbar utveckling. Föreläsningen avslutades med en frågestund där publiken bland annat kunde förhöra sig om Jens Assurs kommande projekt. Man kan nog konstatera, att föredraget lämnade få i publiken oberörda.

 

Foto: Anna Ulmestrand
Foto: Anna Ulmestrand

 

 

Efter denna fantastiska inledning med budskap om eftertänksamhet och ansvar, fortsatte fotofestivalen sin andra dag i tecken av lekfull eufori. Under lördagsförmiddagen stod en fantasieggande makrobildvisning av Anna Ulmestrand på schemat—och sällan har väl åhörarna låtit sig entusiasmerats så, som när Anna tog oss bortom skärpedjupet till en ny värld, i vilken människor, djur och fantasifoster framträdde i det suddiga.  Därefter fick vi med skräckblandad förtjusning följa Mats Andersons bildspel i vilket John Bauers klassika “Bland tomtar och troll”-illustrationer återgavs i fotografisk tolkning genom suddig dynamik skapad av skakande kamera-arbete i de mörka skogarna som kantar Vätterns stränder. Från de mörka skogarna gick vägen till betonddjungeln, då gatufotografen Mats Alfredsson visade situationsbilder från gator, torg, tunnelbanor och skumma klubbar i världens metropoler. Efter denna avstickare till civilisationen stod Heikki Willamo, en av Finlands främsta naturfotografer, i tur. Hans svartvita bilder förde oss tillbaka till de djupa finska skogarna i vilka årstidernas växlingar skapar bistra livsbetingelser för de djur (och människor) som dväljs däri. Lördagens föredrag avslutades med en praktisk kurs i gatufoto signerad Mats Alfredsson; mycket matnyttig information gällande såväl teknik, juridik och bildbehandling, delgavs under detta tillfälle.

 

Foto: Mats Andersson
Foto: Mats Andersson

 

 

Lördagsaftonen påbjöd supé i restaurang Arkipelag och förlöpte i tecknen av den goda samvaro, som förlänas fotografiska själsfränder vilka för en stund befriade från sina kamerors tyngande förpliktelser (nå, nästan i alla fall) obehindrat får umgås i gemytlig post-fotofestivalistisk stämning. Efter en förtjänstfull supé kungjordes vinnarna i fototävlingarna “Natur” samt temat “Det avgörande ögonblicket. Knäppisarna från Vasa gjorde storslam med vinster i bägge kategorierna och förärades de finlandssvenska fotoklubbarnas vandringspokal. Víctor Sifontes försvarade Picturas ära genom sitt hedersomnämnande för sin graciösa “Pirouette” i kategorin “Det avgörande ögonblicket”; en stor eloge till Víctor för detta! Vi får hålla tummarna för att nuvarande samt framtida Picturaiter tar upp handsken och visar var skåpet skall stå i kommande tävlingar. Näst i tur stod Nachtspiel på Arkens bottenvåning, varvid det åländska nattlivet i dess förföriska oktoberskrud förmådde många att stanna till stängningsdags.

Pirouette. Foto: Víctor Sifontes

“Pirouette” Foto: Víctor Sifontes

 

För de icke så senfärdiga förgylldes söndagsmorgonen av ett besök på Ålands fotografiska museum, intenderat av Olle Strömberg—som för övrigt även stod för mellanspeakarna i sin funktion som festivalens välartikulerade konferencier—och som hade roterat en ansenlig del av sin utställning vilken därmed bjöd på nya intressanta föremål. Vi kan bara konstatera, att ett besök på detta museum varmt rekommenderas alla Ålandsbesökare med fotointresse. Söndagseftermiddagen spenderades ombord på Viking Isabella, stillsamt guppande tillbaka till Åbo.

 

Undertecknad önskar tacka styrelsen för möjligheten att representera Pictura i detta gränsöverskridande samarbete, där fotoklubbar från hela svenskfinland möts för att umgås, utbyta idéer, och framför allt inspireras av fantastiska föreläsare.  Därutöver vill jag deltagarnas vägnar tacka Lena och Obscura för möjligheten att delta i en fantastisk fotofestival anno 2012, och hoppas på ett återupprepande av evenemanget i ännu grandiösare former i framtiden. Väl mött igen på Åland, fotografins Eldorado!

 

Pictura-truppens styrka: 14

Reseplanerare: Saara Oinonen och Sandra Mitts

Rapport: Johannes Eriksson

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.