Höstmötet och styrelsen 2013

Höstmötet 2012 är avklarat, vilket betyder att vi har en verksamhetsplan och budget för nästa år samt en ny styrelse!

The Autumn Meeting is over! We have new members of the board, as seen below.

Saara Oinonen fortsätter även nästa år som ordförande. I övrigt ser den nya styrelsen ut som följer:

Vice ordförande – Robert Slotte
Sekreterare – Julia Lagerström
Kassör – Niclas Gröndahl
Materialansvarig – Mikael Robertsson
Exkursionsansvarig – Sandra Mitts
Utställningsansvarig – Robert Rehn
Fotokvällsmästare– Gennady Kurushin


Funktionärer:

Vice exkursionsansvarig – Viola Sundvik
Webmaster – Jonathan Aschan

 

Tack till alla som var på plats!
A thanks to everyone present!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.