Föreviga 15:e Maj 2012 | Perpetuate May 15th 2012

Föreviga 15:e Maj 2012 | Perpetuate May 15th 2012
(In English further down)

Hej på alla picturaiter. Här är ett evenemang som kanske intresserar några av er.

Organisationen “Expressions of Humankind” startade år 2003 ett nationellt projekt där man skulle föreviga en dag i Sverige. Sedan dess har nu projektet vuxit och är världsomfattande. Idag är det utvalda datumet 15 Maj 2012. Syftet är att skapa en helhetsbild av alla människors syn på jorden. Det är meningen att alla skall delta, inte bara proffsfotografer utan även nybörjare, såväl barn som vuxna.

Man får delta med 10 bilder, varav 3 stycken publiceras på web-galleriet. Har du riktigt tur kan du få med din bild i deras årliga bok med bilder från hela världen tagna på den utvalda dagen. Så ta tillfället i akt och dela med dig av din vardag och låt den bevaras för evigt!

Snabba fakta
När: 15 maj 2012
Deadline: Bilderna kan laddas upp mellan den 15 – 22 maj 2012.
Antal: Du är välkommen att bidra med max tio fotografier.
Bildrättigheterna: Fotografen behåller sina bildrättigheter men tillåter organisationen “Expressions of Humankind foundation” att publicera bilderna på webbplatsen “aday.org“, att publicera bilderna i samband med redaktionell bevakning av projektet, att – frivilligt – medverka i boken “A day in the world” samt att tillåta organisationen att donera bilderna till viktiga historiska institutioner för bevarande av bilderna för framtiden.
Läs mer: www.aday.org

Vad händer med bilderna?

Alla bilder kommer att öppet visas på nätet. Några av dem kommer att väljas för publicering i boken “A day in the world” som skall offentliggöras i oktober 2012, andra visas på digitala utställningar. Alla bilder kommer att sparas för framtida forskning och inspiration. Fotona kommer aldrig att användas för kommersiella ändamål. De kommer alltid behandlas med omsorg och respekt. Om din bild väljas för att ingå i en bok, kommer vi att försöka kontakta dig i förväg.

-Aday.org

==================
In English:

Hello, fellow picturaists. Here’s an event that might be interesting for some of you.

In 2003 the organization “Expressions of Humankind” began a national photo-project where they wanted to perpetuate a single day in Sweden. Since 2003 the project has grown to a nation-wide level with the simple purpose of trying to create the ultimate view of the every-day life of all humans. This year the chosen date is May 15, 2012. The event is open for everyone, not just pros, but also beginners, children and adults alike.

You may submit 10 pictures, of which 3 will be chosen for the online web-gallery. If you are real lucky you may get your picture into the annual book containing pictures from all over the world shot on that one specific day. So don’t miss the opportunity to share “your day”, and let it be perpetuated forever!

Facts
When:
May 15, 2012
Deadline: Pictures may be uploaded May 15 – 22, 2012
Amount: You may submit a maximum of 10 pictures.
Terms of agreement:  The photgrapher will keep the rights for the picture, but allows the organization “Expressions of Humankind foundation” to publish the pictures on the website “aday.org“, to publish the pictures in conjunction with editorial coverage of the project, to – voluntarily – participate in the book “A day in the world” and allow the organization to donate the pictures to important historical institutions to preserve the pictures for the future.
Read more: www.aday.org

What will happen to the photos?

All images will be displayed online for you and everyone to explore. Some of them will be selected for a book, A Day In the World, to be published in October 2012, others shown in digital exhibitions. Every single one will be saved for future research and inspiration. The photos will never be used for commercial purposes. They will always be treated with care and respect. Should your photo be selected to feature in a book, we will try to contact you beforehand.

-Aday.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.