15.1 Fotokväll / Photo Evening

Årets första fotokväll inleds av fotografen Håkan Mitts, som berättar om sitt arbete som fotojournalist. Kolla även in hans hemsida. Glöm inte att skicka in ett foto till månadens tävling! Temat är gudomlig och bidragen skickas till pictura.bilder(a)gmail.com senast kvällen före.

Tid: 15.1 kl.18.15

Plats: ASA A120 (Stora auditoriet), Fänriksgatan 3

Photo journalist Håkan Mitts will be guest lecturer at the first photo evening of the year. Check out his website. Don’t forget to send a picture to our monthly competition! Theme: divine, send your picture to pictura.bilder(a)gmail.com the day before at the latest.

Time: 15.1 kl.18.15

Place: ASA A120 (the large auditorium), Fänriksgatan 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.