4 comments

 1. Höstmötet var lyckat med 21 deltagare och god stämning! Resultatet blev följande:

  Styrelsen:
  Ordförande Saara Oinonen
  Vice ordförande Gustav Rask
  Sekreterare Charlotta Rosenberg
  Kassör Sally Svartsjö
  Exkursionsansvarig Sandra Mitts
  Materialansvarig Víctor Sifontes

  Funktionärer:
  Fotokvällsmästare Max Weijola
  Webbansvarig Jonathan Aschan
  Utställningsansvarig Ida-Maria Nilsson
  PR-ansvarig Simon Hermans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.