Fotomaraton regler

Allmänna regler

 • Du fotar 6 teman under 6 timmar, temat publiceras varje timme. Du får göra fler försök på ett tema men endast en bild får skickas in per tema.
 • Foton skall vara tagna mellan 12:00 och 18:00 den 28.4.2019 (kolla din kameras tid).
 • Endast en kamera får användas.
 • Extra utrustningen såsom stativ, blixtar, ljusformare och filter får användas.

Digitalt

 • Bilderna skall vara tagna med samma kamera, och lämnas in som jpg. Ingen redigering av bilderna är tillåten annat än jpg-förinställningar i kameran (kontrast, vitbalans, skärpa).
 • Digitala bilder lämnas in i vår studio 18:00 – 19:30, Agricolagatan 6 (överom Axelia).
 • Bilderna skall också vara i rätt ordning på minneskortet, tema 1, tema 2, tema 3….. Det är mao inte tillåtet att gå tillbaks till ett tidigare tema.

Film

 • Antingen 135- eller 120-format.
 • Svartvit, C-41 och E6 -film är tillåtna.
 • Om du använder färgfilm står du själv för framkallningskostnaderna.
 • Pictura kan om önskas framkalla svartvit film (med Rodinal 1+25).
 • Antalet exponeringar på rullen kan vara hur många du vill, men du måste skriva upp vilken bild i ordningen som representerar vilket tema.
 • Teman måste vara i ordningsföljd. (t.ex. bild 2 tema 1, bild 5 tema 2 osv). Obs! kamerans bildräknare visar inte nödvändigtvis rätt, du måste räkna enligt hur många bilder du fotograferat. Om du vill räcker det med 6 exponeringar på rullen, men teman måste fortfarande vara i rätt ordning.
 • Filmen (och eventuell framkallningsavgift) lämnas in kl. 18.00 vid Picturas mörkrum i Kåren.
 • De angivna bilderna scannas av Pictura.

Pappersnegativ

 • Antingen med nålhålskamera eller mellan/storformatskamera
 • Minsta tillåtna storlek för pappersnegativ 6×6 cm och störtsta 18×24 cm
 • Både RC- och fiberpapper är tillåtna.

General rules

 • You will photograph six themes during six hours, themes will be publishe every hour. You can make many tries/photographs of one theme but only ONE is submitted.
 • Photographs are to be taken between 12:00 and 18:00 on 28th of April 2019 (check Your cameras clock).
 • You are only allowed to use one camera.
 • Extra equipment like stands, flashes, filters, softboxes an diffusors are allowed.

Digital

 • All photos are to be taken with the same camera and submitted as JPEGs. Only editing in camera is allowed (contrast, whitebalance, sharpness, etc..).
 • Digital images are turned in in our studio between 18:00 and 19:30, Agricolagatan 6 (near Axelia).
 • Images are to be taken in the correct order of themes and only one image per theme submitted on the memory card, theme 1, theme 2, etc…

Film

 • Either 135- or 120-format.
 • B/W, C-41 and E6 -films are allowed.
 • If You choose to use color film, You’ll have to pay the development fee.
 • If wanted Pictura can develop B/W film (with Rodinal 1+25).
 • You can have any number (at least 6, one for each theme) of exposures on the film-roll, but remember wich image is for which theme
 • Themes must be in order. (exposure 1 theme 1, exposure 4 theme 2…) But! Remember that the exposure counter on the camera might not be correct.
 • The film (and possible development fee) are to be submitted at 18.00 in Picturas Darkroom in Kåren (Hämeentie 22).
 • Pictura will scan the negatives.

Photopaper

 • Either a pinhole camera or medium/large format camera
 • Photopaper sizes between 6x6cm and 24x24cm are allowed
 • Both RC- and fibrepaper is allowed.
 • Participants wishing to use photopaper can collect 6 papers in their camera-size at 12:00 in our Darkroom (Kåren, Hämeentie 22) for a fee of 1e per paper.
 • Participants will reload their cameras and keep their papers secured from light.
 • Photopapers are to be submitted to the Darkroom at 18:00, where We’ll develop them, and will be scanned later