Hämta ditt ÅB 2020 halarmärke! | Get your PotY 2020 overall patch!


Hej Årets Bild-deltagare!

Den 5.5 mellan 11:30 och 12:45 kommer vi att vara utanför Gado och dela ut halarmärket för Årets Bild 2020 till alla deltagare!

Det nalkas även vernissage och för att fira de rekordbrytande 150 bidragen kommer vi i samband med upphämtningstillfället att bjuda på 2 drycker till alla deltagande medlemmar att skåla med på vernissagen!

Fyll i blanketten för att meddela oss vilken dryck du vill ha: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWwyv39PUhTBuCR0gZtJXGWKjOh3IUob_aha5dB7dpEQuHQ/viewform?usp=sf_link

Inte ännu medlem? Bli medlem för att kunna hämta drinkarna samtidigt som halarmärket: https://fotoklubben.fi/bli-medlem/
Genom att bli medlem är du även med i utlottningen av en Netflixprenumeration värd 25€!

Kom ihåg att vara försiktig, bär mask och håll säkert avstånd till andra!

_________________________________

Hello Picture of the Year participant!

On 5.5 between 11:30 and 12:45 we will be outside of Gado to hand out the overall patch for Picture of the Year 2020 to all participants!

The vernissage is also approaching and to celebrate the record-breaking 150 submissions, we will in connection with the pick-up opportunity offer 2 drinks to all participating members to toast with at the vernissage!

Fill out the form to let us know which drink you want: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWwyv39PUhTBuCR0gZtJXGWKjOh3IUob_aha5dB7dpEQuHQ/viewform?usp=sf_link

Not yet a member? Become a member to pick up the drinks at the same time as the overall patch: https://fotoklubben.fi/bli-medlem/
By becoming a member, you are also in the draw for a Netflix subscription worth 25€!

Please be safe, wear a mask and keep safe distance to others!


Facebook Event