Kontakta styrelsen

Vill du ge feedback på verksamheten eller är det något du undrar över? Mejla styrelsen på ( styrelsen(at)fotoklubben.fi ) eller ta kontakt med specifika styrelsemedlemmar enligt mejladresserna nedan.

 

(Letar du efter en fotograf, fyll istället i formuläret här!)

 

Ordförande/President: Annina Forsblom (ordforande at fotoklubben.fi)
Vice-ordförande/Vice-president (Våren/Spring): Andrea Wiklund
Vice-ordförande/Vice-president (Hösten/Autumn): Robert Backman (viceordforande at fotoklubben.fi)
Sekreterare/Secretary: Mikael Robertsson (infosekreterare at fotoklubben.fi)
Kassör/Treasurer: Robert Backman (ekonomiansvarig at fotoklubben.fi)
Exkursionsansvarig/Excursionmanager: Alexej Belskij (exkursionsansvarig at fotoklubben.fi)
PR-ansvarig/Public Relations(Våren/Spring): Catharina Nylund (pr at fotoklubben.fi)
PR-ansvarig/Public Relations(Hösten/Autumn): Iris Pallas (pr at fotoklubben.fi)
Utställningsansvarig/Exibitionmanager: Michael Dominis (utstallningsansvarig at fotoklubben.fi)
Funktionärer/Volunteers: Victoria Riikonen, Niklas Wahlroos, Adrienne Westerback
Webmaster (Våren/Spring): Andrea Wiklund
Webmaster (Hösten/Autumn): Tomas Strand (webmaster at fotoklubben.fi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *