Kontakta styrelsen

Vill du ge feedback på verksamheten eller är det något du undrar över? Mejla styrelsen på ( styrelsen(at)fotoklubben.fi ) eller ta kontakt med specifika styrelsemedlemmar enligt mejladresserna nedan.

 

(Letar du efter en fotograf, fyll istället i formuläret här!)

 

Ordförande/President: Annina Forsblom (ordforande at fotoklubben.fi)
Vice-ordförande/Vice-president: Robert Backman (viceordforande at fotoklubben.fi)
Sekreterare/Secretary: Mikael Robertsson (infosekreterare at fotoklubben.fi)
Kassör/Treasurer: Robert Backman (ekonomiansvarig at fotoklubben.fi)
Exkursionsansvarig/Excursionmanager: Rose Wilson (exkursionsansvarig at fotoklubben.fi)
PR-ansvarig/Public Relations: Iris Pallas (pr at fotoklubben.fi)
Webmaster: Tomas Strand (webmaster at fotoklubben.fi)
Funktionärer/Volunteers: Adrienne Westerback