Kurser

Pictura har under 2011 ordnat kurser i teknisk fotografi, komposition, bildbehandling, framkallning, studiofoto mm. Kurserna har varit populära och vi strävar till att hålla liknande kurser i framtiden. Det är fritt fram att komma med önskemål. Tag kontakt med någon ur styrelsen så ordnar vi det

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.