Villkor och ordningsregler för Riga

Ordningsregler för Picturas exkursion till Riga, våren 2018

För att få följa med Pictura på exkursionen till Riga måste du läsa igenom och godkänna dessa

regler.

Exkursionen äger rum 5-9.3.2018.

1.

Resan är endast för medlemmar i Pictura. Resenären bokar och betalar själv sina flyg, Pictura kommer att betala boendet för alla resenärer. För att få komma med på resan och få ditt boende betalat måste du göra en bindande anmälan via Picturas hemsida, sista anmälningsdag 27.2!

2.

Vi rekommenderar att du flyger med Finnair, som flyger från Helsingfors till Riga. Då du bokar biljetter kom ihåg att läsa bokningsvillkoren, Finnair har en väldigt strikt bagage-policy. Pictura ansvarar inte för försenade flyg, borttappat bagage eller liknande. Kom i tid till flygplatsen, och se till att alla dina bokningskoder samt pass är med. Vi rekommenderar att alla resenärer tecknar en reseförsäkring, Pictura förser dig inte med en sådan.

3.

Pictura kommer ha en reseplan med olika aktiviteter för varje dag. Programmet publiceras på facebook och hemsidan närmare resan.

Resenären betalar själv t.ex. bussbiljetter och andra inträden för aktiviteterna. Du måste inte delta i våra planerade aktiviteter, utan det är fritt fram att utforska Riga på egen hand om du vill.

4.

På hostellet ska du ta andra resenärer i beaktande och bete dig. Följ hostellets regler. Boendet är bokat i föreningens namn, så du representerar inte bara dig själv utan hela Pictura. Försök se till att du inte ger oss besöksförbud för framtiden. Har du sönder något på hostellet kommer du själv få betala för det.

5.

Pictura ansvarar inte för din egendom på hostellet, ute i staden eller under flygresorna. Ingen ersättning ges om du t.ex. tappar din telefon eller får din plånbok stulen. Pictura är inte heller ansvariga för din säkerhet eller hälsa. Håll koll på dina saker, och dina vänner. Rör dig i grupp och var på alerten. Genom att följa reglerna och använda ditt eget förnuft kan vi se till att allt går som det ska och att alla har en trevlig resa.

6.

Om du bestämmer dig att avboka resan är du tvungen att betala till föreningen Pictura vid Åbo Akademi dess sponsorerade pengar för dina hostellkostnader.

 

Rules for the Pictura excursion to Riga, spring 2018

To participate in the excursion to Riga, you must read through and accept these rules.

The excursion is 5-9.3.2018

 

1.

The trip is for members of Pictura only. You will book and pay your flights yourselves. Pictura will pay the accommodation for all travellers.

To join the trip and get your accommodation paid, you have to sign up at the Pictura website. The sign up is binding, and last day for sign ups is 27.2.

2.

We recommend you fly with Finnair, they fly from Helsinki to Riga. When you book your tickets remember to read the booking terms, Finnair have a very strict luggage policy. Pictura is not in any way responsible for flight delays, lost luggage or similar. Be on time at the airport and make sure you have your passport and all necessary documents with you. We recommend all travellers to take a travel insurance, Pictura will not provide an insurance for you.

3.

Pictura will organize activities in Riga each day. The day program will be released closer to the trip. The traveller will pay all bus tickets, entrance fees and similar themselves. You do not have to participate in our activities if you would rather explore Riga on you own.

4.

At the hostel you will take other travellers into consideration and behave well. Follow the hostel rules. The accommodation is booked in Picturas name, so you do not only represent yourselves, but the whole association. Try not to get us kicked out, please. If you break something at the hostel you will pay it yourself

5.

Pictura is in no way responsible for your property, safety or health at any point during the trip. If you lose your phone or get your wallet stolen, you will not get compensation from Pictura for this. Keep an eye on your things, and your friends. Move around in groups and be aware of your surroundings.

By following these rules and using common sense, we can make sure everything runs smoothly and that everyone has a great time.

6.

If you decide to cancel your trip you will have to repay that amount of money that Pictura paid for the hostel.