Årets bild

 

Hej Picturaiter och andra fotointresserade! Pictura är tillbaka med tävlingen Årets bild, och vi vill att just du ska vara med!

 

Årets bild är en tävling där deltagarna skickar in sina bästa bilder från 2017, och av de bilder som skickas in väljer en extern jury ut 20 stycken som deltar i en utställning i Arken. De 3 bästa bilderna får pris, och tillkännages på vernissagen för utställningen.

 

Vi har fina priser från Kameraboden, Finnkino och ÅST. Kom ihåg att bilderna behöver inte vara tagen med dyr utrustning, smartphonebilder är också tillåtna.

 

 

Delta genom att skicka in en eller två bilder till pictura.bilder@gmail.com. Inkludera ditt namn, var bilden är tagen, bildens titel i mejlet, samt vad du tagit bidragen med. Bidragen skall ha filnamnet ”AB17_dittnamn_bildenstitel”. Då du skickat in dina bilder kommer du inom några dagar att få ett mail som bekräftar ditt deltagande i tävlingen, samt att det du skickat in följer tävlingens regler.

 

Vi rekommenderar att bilderna är i formatet 3:2 för att garantera att bilden inte kapas av då den eventuellt printas ut. Om du är osäker över bildernas storlek lönar det sig att skicka in bidraget i god tid så hinner vi hjälpa dig.

 

Bidrag inskickade efter deadlinen 8.4.2018 kl. 23.59 kommer automatiskt att bli diskvalificerade.

 

OBS! Genom att delta ger du din tillåtelse till att din bild får användas av Pictura vid Åbo Akademi r.f. och våra samarbetspartners i samband med evenemanget Årets bild.

 

OBS 2! Picturamedlemmar kommer också att få chansen att vinna ett litet extra pris, så passa på att bli medlem 😉

 

Nu gäller det alltså att börja gräva i arkiven och hitta en riktig vinnarbild. Lycka till!!
 
 

———————————————————————
 

 

Hello members of Pictura and others interested in photography! Pictura is back with the competition Picture of the Year and we want you to participate!

 

Picture of the Year is a competition where you send in your best pictures from 2017. From the pictures sent in, 20 pictures chosen by a jury will be shown in the exhibition in Arken. The 3 best pictures will get prizes, announced at the opening of the exhibition. 

 

We have awesome prizes from Kameraboden, Finnkino and ÅST. Remember that the you don’t need expensive photography gear, smartphone pictures are also allowed.

 

 

Participate by sending in one or two images to pictura.bilder@gmail.com. Include your name, where the pictures were taken, the name of the pictures, and what you’ve taken the entry with. The entry should have the filename “AB17_yourname_titleofpicture”. Once you’ve sent in your entry you will in a couple of days receive an email confirming your participation in the competition and that your entry follows the rules.

 

We recommend that the pictures should be in the format 3:2 to guarantee that the picture won’t be cropped if it chosen to be printed. If you are uncertain about the size of the pictures please submit your entry well in time so that we have time to assist you in this matter.

 

Entries sent in after the deadline of the 8th of April 2018 11:59 P.M. will automatically be disqualified.

 

NOTE! By submitting your entry you give your consent that your picture can be used by Pictura vid Åbo Akademi r.f. and our partners in conjunction with the event Picture of the Year.

 

NOTE 2! Pictura members have a shot at getting a second prize when participating, so remember to renew or become a member 😉

 

So start digging in last years photo archive and try to find a winning photograph. Good Luck!!

 

Kommentera

Superpark

Kom med Pictura till SuperPark och hoppa bort överloppsenergin! SuperPark är en inomhus aktivitetspark med bland annat trampoliner och klätterväggar. Besöket kostar 15€ per person och betalas på plats.

 

VAD? SuperPark!
NÄR? 15.3 kl. 17.00

OBS! Anmälan är bindande, dyker du inte upp måste du ändå betala priset för aktiviteten.

 

EVENEMANGET ÄR INSTÄLLT

 


 

Join Pictura to SuperPark and get rid of that energy! SuperPark is an inside activity park, with for example trampolins and climbing walls. The visit costs 15€ per person and is paid at the location.

 

WHAT? Superpark!
WHEN? 20.4, at 5 PM

NOTE! Sign up is binding, if you do not show up you will still have to pay the fee!

 

EVENT CANCELLED

Kommentera

Anmälan till mörkrumskurs

Kom med på Picturas mörkrumskurs! Målet med mörkrumskursen är att gå igenom hur man framkallar svartvit film och gör förstoringar på papper. Inga förkunskaper om framkallning krävs, allt gås igenom helt från grunderna. Framkallning av film och av papper kommer att ske på två olika dagar. Kursen håller på ca 2 timmar båda dagarna. Det enda man behöver göra före kursen är att fotografera en svartvit filmrulle. Kursen hålls av Mikael Robertsson.
Det maximala antalet deltagare är 6.

 

VAD? Mörkurumskurs
NÄR? 10.3 kl. 16-18 och 11.3 kl.16-18
VAR? Picturas mörkrum i Kåren
VEM? Fotointresserade! Gratis för medlemmar, 3.50€ för övriga. Medlemmar prioriteras, övriga antas i anmälningsordning.

 


 

Come learn how to develop your own photographies in our darkroom! On the course you will learn how to develop black and white film and to enlarge prints. No previous knowledge is required! The course will take place during two different days, about 2 hours per day. The only thing you need to do before the course is fill up a black and white film. The course is held by Mikael Robertsson, in Swedish and English.
Max number of participants are 6.

 

WHAT? Darkroom course
WHEN? 10th and 11th of March, at 16-18
WHERE? Picturas darkroom in Kåren
WHO? People interested in photography. Free for members, 3.50€ for others. Members are prioritized, others admitted in order of signup.

 

Anmäl dig till kursen här!
Sing up for the course here!

 Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


Kommentera

Excursion till Riga

Picturait kom med Pictura på resa till Riga, Lettland!

 

Kom med oss på en resa full med sevärdheter, fotografering och god mat! 😊

 

Vi kommer besöka Lettlands huvudstad – Riga – en färgstark och trevlig stad. Vi har också i planerna att göra en dagsresa per buss till Vilnius, huvudstaden i Litauen känt för sin mysiga gamla stadsdel och goda öl. Utöver detta har vi även en kort vistelse till havsstaden Jurmala (Lettland) med dess lång och fridfulla strand på programmet.

 

Vi kommer starta den 5 april från Helsingfors med flyg till Riga, och vi flyger sedan tillbaka den 9 april från Riga till Helsingfors. Pictura kommer stå för hostellkostnaderna för alla medlemmar. Medlemskap i föreningen kostar endast 5 euro per år 😊

Vi kommer att övernatta på Elizabeths Youth Hostel (Har fått en bedömning på 8.0 på hostelworld).

 

Vi kommer flyga med Finnairs flyg AY1073 Helsingfors – Riga 12:45-13:55 den 5.4, och tillbaka med AY1072 Riga – Helsingfors 11:05-12:15 den 9.4. De nuvarande priserna varierar mellan 90 och 100 euro per person. Du måste boka flyget på egen hand. Försök med exempelvis Momondo.com för att jämföra priser.

För att ta oss till flygfältet kommer vi resa som grupp med InterCity tåg 950 (Startar 9:25 från Åbo) till Helsingfors och lokaltåg P till flygfältet. Tågbiljetter hittas här

Försök att boka samma flyg då det naturligtvis är lättare för oss att resa som en grupp! Om du har ett stramt tidschema är det förstås möjligt att ta ett annat flyg (det finns många alternativ – Finnair och Airbaltic har visat sig vara billigast) och senare mötas upp med oss i staden.

 

Vi kommer även att ordna en del aktiviteter under resan, men inga av dem är heller obligatoriska så ni har alltid möjligheten att gå efter en egen plan om så önskas.

 

NOTERA! Det finns bara 15 platser reserverat för resan så det gäller att vara snabb.

För tillfället bokade platser: 9/15

 

Sista dagen att anmäla sig för resan är den 27 februari.

 

Genom att göra anmälan går du med på att delta i våran resa och att i fall av avbokning håller vi rätt att fråga om ersättning för eventuella boendeutgifter Pictura har hamnat stå för.

 

——Ett info-tillfälle med mera detaljer kommer hållas i mars i våran studio på Agricolagatan 6. Alla deltagare kommer informeras om detta per email——

 


Dear Pictura member, come and travel with Pictura to Riga, Latvia!

 

Join us on a trip full of discoveries, photography and tasty food! 😊

 

We are going to visit the capital of Latvia Riga – a vibrant and lovely city. We also plan to do a one-day bus trip to Vilnius, the capital of Lithuania known for its cozy old city and tasty beer. Also a short visit to the seaside town Jurmala (Latvia) with its long and peaceful beach is on the programm.

 

We leave the 05 of April  from Helsinki to Riga, and fly back the 09 of April from Riga to Helsinki.

Pictura will cover  the hostel expenses for all the members. A membership costs only 5 euro per year 😊

We will be staying in the Elizabeths Youth Hostel (8.0 rating on hostelworld).

 

We are using Finnair, flight  AY1073 Helsinki Riga 12:45-13:55 on 5.04, and returning with AY1072 Riga Helsinki 11:05-12:15 on 9.04. The current prices vary between 90 and 100 euro per person.  You have to book the flight on your own. Try using Momondo.com for price compairson.

To get to the airport we will travel as a group using InterCity train 950 (Starts 9:25 am from Turku) to Helsinki and commuter train P to the airport itself. Train tickets can be found here.

Try to book the same flight – it would be easier for us to travel  as a group! If you have a difficult timetable it is possible for you to use a different flight (there are several options available – Finnair and Airbaltic being the cheapest)  and then meet up with us in the city.

 

We will be arranging some activities during our trip, but none of them is mandatory. You will always have a chance to stick to your own plan and skip some events.

 

NOTE! There are only 15 places on the trip so it is reasonable to be quick. 

Currently booked spots: 9/15

 

Last day to apply is the 27 of february.

 

By signing up you confirm that you agree to join us on the trip and in case of cancellation we may ask you to reimburse the  possible hostel accomodation expenses Pictura has carried.

 

——An info meeting about the trip with more details  will be held in march in  our studio, Agricolagatan 6. The participants will be notified by email——

 

ANMÄLNINGSTIDEN HAR GÅTT UT!

 

Kommentera

Excursion 2.0

 

Hösten flög förbi och någon exkursion hann vi inte ordna. Nu försöker vi igen!

 

Nu, Picturaiter, händer det spännande saker! Vi planerar nämligen en exkursion till Riga, och vi vill ha just dig med! Resan kommer vara ca 4 dagar lång (varav 2 dagar är lördag & söndag) och ske slutet av mars, början av april (exakt tidpunkt inte fastslagen). Vi kan inte ge ett exakt pris i detta skede, men flyget kostar ca 60-100€ och hostellet betalar Pictura för alla deltagare som är medlemmar. För att veta hur vi ska fortsätta med planeringen, vill vi veta ungefär hur många som vill komma med. Intresseanmälan är inte bindande, utan används för att underlätta styrelsens planeringsarbete, samt skicka information om tidpunkt för öppet planeringsmöte.

 

Om du har frågor kan du kontakta Pictura via vår facebook-sida eller via mejl.

 


 

The autumn flew by and we didn’t have time to make Riga happen, so let’s try again!

 

Exciting things in the making! We are planning a trip to Riga, and we want you to join us! The trip will be around 4 days long (of which two will be Saturday & Sunday), and take place in the end of March, beginning of April (no exact dates decided yet). We cannot give an exact price at this point, but the plane tickets are around 60-100€, and the hostel stay will be paid by Pictura for all participants who are members. For us to continue with the planning of the trip, we want to know about how many would be interested in joining. The form below is not binding in any way, it only tells us that you’d might be interested.

 

If you have any questions, feel free to contact us on facebook or by email.

 

Intresseanmälan:


Kommentera

The Board of 2018

 

New Year, New Board! A lot of fun will be happening in 2018, and we will be at the center of it all. Stay tuned to join in!

 

 

Ordförande/President: Annina Forsblom
Vice-ordförande och webmaster/Vice-president and webmaster: Andrea Wiklund
Sekreterare/Secretary: Mikael Robertsson
Kassör/Treasurer: Robert Backman
Exkursionsansvarig/Excursionmanager: Alexej Belskij
PR-ansvarig/Public Relations: Catharina Nylund
Utställningsansvarig/Exibitionmanager: Michael Dominis
Funktionärer/Volunteers: Victoria Riikonen & Niklas Wahlroos

Kommentera

Picturas XIV Årsfest

Tack till alla som kom på Picturas XIV årsfest och gjorde den minnesvärd!

 

Thank you to everyone that made Picturas XIV annual party memorable!

// Picturas stysse

 

 

22.11.2017

 

Kommentera

Picturas XIV Annual Party!

(In English below!)

 

Pictura fyller 14 år, och detta ska naturligtvis firas! Varmt välkomna till Picturas egna version av Hogwarts Yule Ball, 22.11 kl. 19.00! Årsfesten kommer att firas på både svenska och engelska, så ta med alla dina internationella vänner!

 

❤❤❤ Meny:

 

Förrätt:
Hogwarts Pumpasoppa

 

Huvurätt:
Mrs Weasleys veganska biffar med potatis och kronärtskockssås

 

Efterrätt:
Magiska muffins

 

❤❤❤ Klädsel:
Egen tolkning av Hogwarts Yule Ball!

 

❤❤❤ Pris:
Medlem 20 euro (-2 euro alkoholfri)
Icke-medlem 22 euro (-2 euro alkoholfri)
ABC kort gäller under kvällens lopp

 

✉✉✉ Sista anmälnings- och betalningsdag: ✉✉✉
den 20.11.2017 kl.23.59

 
Detta är även sista dagen för avanmälan, annars betalar du priset för sitzen även om du inte deltar.

❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅

 

Pictura turns 14, and this shall of course be celebrated! Warmly welcome to Pictura’s own version of Hogwarts’ Yule Ball, on the 22nd of November, at 7 pm! The annual party will be held in both English and Swedish, so this is a great opportunity to get to know both locals and international students!

 

❤❤❤ Menu:

 

Starter:
Hogwart’s Pumpkin soup

 

Main course:
Mrs Weasley’s vegan steak with potatoes and artichoke sauce

 

Dessert:
Magical muffins

 

❤❤❤ Dresscode:
Your own interpretation of Hogwart’s Winter Ball

 

❤❤❤ Price:
Member 20 euros (-2 euro for non-alcoholic)
Non-member 22 euros (-2 euro for non-alocholic)
Bring your own ABC cards

 

✉✉✉ Last day to register and pay: ✉✉✉
20.11.2017 at 23.59

 
This is also the last day for cancelling your registration. If you cancel later, you will still have to pay even if you don’t participate.

 

Betalningsinfo/Payment information

 
Mottagare/Recipiant: Pictura vid Åbo Akademi r.f.

 

IBAN: FI55 6601 0001 1980 84
SWIFT/BIC: AABAFI22
 

!!!!! Kom ihåg att sätta ditt namn när du betalar via kontot!!!! Remember to put your name in the message when you pay!!!!!

 

Anmälan:

 

STÄNGD/CLOSED

 

Kommentera

Intresseanmälan till exkursion

Nu, Picturaiter, händer det spännande saker! Vi planerar nämligen en exkursion till Riga, och vi vill ha just dig med! Resan kommer vara ca 4-5 dagar lång (varav 2 dagar är lördag & söndag) och ske i månadskiftet november/december. Vi kan inte ge ett exakt pris i detta skede, men flyget kostar ca 100€ och hostellet 5-8€ per natt. För att veta hur vi ska fortsätta med planeringen, vill vi veta ungefär hur många som vill komma med. Intresseanmälan är inte bindande, utan används för att underlätta styrelsens planeringsarbete, samt skicka information om tidpunkt för öppet planeringsmöte.

 

Om du har frågor kan du kontakta Pictura via vår facebook-sida eller via mejl.

 


 

Exciting things in the making! We are planning a trip to Riga, and we want you to join us! The trip will be around 4-5 days long (of which two will be Saturday & Sunday), and take place in the end of November/start of December. We cannot give an exact price at this point, but the plane tickets are around 100€, and hostel 5-8€ per night. For us to continue with the planning of the trip, we want to know about how many would be interested in joining. The form below is not binding in any way, it only tells us that you’d might be interested in joining us.

 

If you have any questions, feel free to contact us on facebook or by email.

 

Intresseanmälan:


Kommentera

Pictura goes Flowpark, sign up!

[IN ENGLISH BELOW]

 

Saknar du rädsla för höjder? Vill du utmana digsjälv på en ny nivå? Häng med Pictura till Flowpark!

Anmälan senast 23.9. OBS bindande anmälan, dyker du inte upp betalar du ändå priset för aktiviteten. Flowpark rekommenderar använding av (arbets)handskar, tag med egna eller köp på plats.

 

VAD? Pictura goes Flowpark, en utomhus klättringspark: www.flowpark.fi/turku
NÄR? 28.9, kl. 17.00 ->
VAR? Flowpark vid Skansen, Skanssikatu 10, info om eventuell samåkning kommer senare.
HUR MYCKET? 21€ för studeranden, 21.60€ för icke-studeranden.

 


 

Do heights not scare you? Do you want to challenge yourself at a new level? Join Pictura to Flowpark!

Sign up no later than 23.9! NOTE binding sign up, if you do not show up you will still be charged the price for the activity. Flowpark recommends the use of gloves, bring your own or buy at the park.

 

WHAT? Pictura goes Flowpark, an outside climbing park: www.flowpark.fi/turku
WHEN? 28.9, at 17.00 ->
WHERE? Flowpark at Skanssi, Skanssikatu 10, info about carpooling to be announced later on.
HOW MUCH? 21€ for students, 21.60€ for non-students.

 

SIGN UP/ ANMÄLAN:

STÄNGD/CLOSED

Kommentera