9.10 Photoshop & Lightroom course/kurs

Kom med och finslipa dina bild-editerings talanger på Picturas Photoshop-Lightroom kurs!

Vi kommer gå igenom grunderna för att framkalla digitala bilder i Lightroom, samt hur du kan använda Photoshop för att skapa allt från häftiga dubbelexponeringar till fantastiska time-lapses och star trails.

Kursen kräver inga som helst förkunskaper, och känns dessa program obekanta kan även kunskapen användas för att justera dina Instagram-filter till perfektion!

VAD? Kurs i bildredigering
VAR? ASA Långvågen (Ännu inte definitivt)
NÄR? 9:e Oktober kl18

Join us and hone your image editing skills on Pictura’s Photoshop-Lightroom course!

We will go through the basics of developing digital pictures using Lightroom and show you how to use Photoshop for creating everything from cool double exposures to amazing time-lapses and star trails.

The course requires no previous knowledge, and even if you feel unfamiliar with the programs used, you can still use the knowledge learned to adjust your Instagram-filters to perfection!

WHAT? Course in image editing
WHERE? ASA Långvågen (Not yet confirmed)
WHEN? The 9:th of October 6pm

Kommentera

4.10 Såga min bild / Saw my photo

Vill du få feedback på dina bilder? Kom isåfall med på Picturas fotokritikkväll!
Skicka in dina bilder på förhand till addressen pictura.bilder@gmail.com eller ha med dem på en USB-sticka!
Torsdag 4.10 kl18 sker det i vårt utrymme i Blåkulla😎
Obs! Utrymmet kan ändra så håll koll på eventet för updates!

Would you like to receive feedback on your photographs? In that case come along to Picturas photo critique evening!
Send in your photos beforehand to the address pictura.bilder@gmail.com or bring them with you on a USB-stick! This takes place Thursday october 4th in our space in Blåkulla😎
NB! The location may change so keep an eye on the event for updates!

Kommentera

Camera obscura 30.9.2018

 

Intresserad av att experimentera med att bygga din egen kamera? Då är Picturas Camera Obscura-workshop ett bra tillfälle att lära dig någonting ovanligt! Ingen förhandskunskap krävs. Detta är dessutom en utmärkt möjlighet att lära sig grunderna i fotografi.

 
Kursen börjar den 30.9 kl.15.00 i Picturas studio med en kort presentation. Därefter bygger vi våra egna nålhålskameror och vi fotograferar åtminstone en bild. Efter ca en timme samlas vi vid mörkrummet (i Kåren) för att framkalla bilderna. Att exponera en bild tar åtminstone 20 minuter så det lönar sig också att fundera på en fotoidé på förhand!
 
Efter vi har fotat och framkallat fortsätter vi på Söndagen med kontaktkopiering av neagativen.

 

Den 30.9 kl. 15.00 fortsätter vi i mörkrummet med att kontaktkopiera negativen.

 

Ta med dig en liten låda som är lätt att göra ljustät och göra ett litet hål i (och som kan rymma ett 10×15 cm eller större papper). Eller använd en av de många kameror som redan finns i studion.

 

OBS! Kursen är gratis för Picturas medlemmar. Ifall du inte är medlem kostar det 3€.

 

Plats & tid:
29.9, kl. 15.00: Picturas studio, Blåkulla, Agricolagatan 6
30.9, kl. 15.00: Picturas Studio (Blåkulla) Agricolagatan 6, Picturas Mörkrum Kårens sidoingång

 


 

Interested in experimenting with building your own camera? Then Picturas Camera Obscura-workshop is a great opportunity to learn something unusual! No prior knowledge is required. This is also an excellent possibility to learn the basics of photography.

 

The course starts on the 30.9 at 3 pm in Picturas studio with a short presentation. We will continue by building the pinhole cameras and we will photograph at least one picture. After around an hour we will meet at the darkroom (in Kåren) to develop the photos. To expose a picture takes at least 20 minutes, so it might be good to think about a subject in advance!
 
After we have developed the photos we’ll continue on the same day (Sunday) with the contact copying of the negatives.
 

On the 30.9 at 3 pm we will continue in the darkroom by contact copying the negatives.

 

Bring a small box that is easy to light proof and to make a pinhole in (it should be able to fit a 10×15 cm or bigger photo paper). Or use one of the many cameras that already are in the studio.

 

NB! the course is free for members. If you aren’t a member it’ll cost 3 euros.

 

Location & Time:
29.9, kl. 15.00: Picturas studio, Blåkulla, Agricolagatan 6
30.9, kl. 15.00: Picturas studio, Blåkulla, Agricolagatan 6, Picturas darkroom, by the side entrance of Kåren

 


 

Anmäl dig här / sign up here:

  

 

Kommentera

Nattfoto / Night photography

 
Den andra nattfotografikursen kommer att hållas vid Kustö biskopsborg i S:t Karins 24.4. Du behöver inte ha deltagit i den första delen, utan det är fritt fram att komma (även om du bara är intresserad av att se ruinerna). Kursen börjar redan före solnedgången, så att vi kan se hur platsen ser ut förrän vi fotograferar i mörker. Eftersom platsen är lite längre bort från Åbo är detta en bra chans att experimentera med olika ljusmålningstekniker.

 

Pictura ordnar skjuts, anmäl dig därför på vår hemsida så att vi vet hur många som kommer. Platserna är begränsade till 9, så var ute i god tid!

 

Obs! Datumet kan ändra beroende på vädret!
 

Plats: Kustö biskopsborg
Tid: 20.00-24.00 (eller hur länge du vill)
 

—————————————————————–

 

The second night photography course will be held at the Kuusisto Bishops Castle Ruins in Kaarina 24.4. Participation in the first part isn’t required, you can even join if you are just interested in seeing the ruins. The course already starts before sunset, so that we can scout the location and get an idea how it looks before we photograph in the dark. Since the location is a bit away from Turku it is also a good opportunity to experiment with light painting techniques.
 

Pictura will provide rides to the place, please sign up on the website so that we will know how many will join. The number of participants is limited to 9, so don’t sign up late!
 

N.B! The date might change depending on the weather!
 

Place: Kuusisto Bishops Castle
Time: 20.00-24.00 (or how long you want)
 

Anmäl dig här / sign up here:

Kommentera

Vårmöte / Spring Meeting

 

Hjärtligt välkomna på Pictura vid Åbo Akademi r.f.s vårmöte den 17.4. kl.17.00 i vår studio Blåkulla, Agricolagatan 6.

 

Vi kommer att bjuda på något smått och gott samt trevligt sällskap! På samma kommer du att få veta mer om våra kommande evenemang bl.a. nattfotograferingskursen och vernissagen för Årets bild 2017.

 

Welcome all to Pictura’s spring meeting next week’s Tuesday the 17th of April at 5 pm at our studio Blåkulla, Agricolagatan 6.
 

At the meeting we’ll also be able to tell you more about our upcoming events, for instance about our night photography course and the vernissage for Picture of the Year 2017 competition!

 

There will be cookies and good company as always 🙂

 

Kommentera

Kurs i studiofotografering

Har du varit intresserad av att använda Picturas studio men varit osäker på hur man använder blixtarna? Nu finns en chans att bekanta sig med Picturas studioutrustning samt grunderna i hur man kan använda den för att ljussätta porträtt och annat.

Du kan även ta med din egen kamera och prova direkt. Ingen avancerad kamera behövs, de flesta kameror fungerar (om de har blixtkontakt eller inbyggt blixt och kan ställas in manuellt). Det finns totalt fem blixtar som fritt kan flyttas omkring i studion + en variation av ljusformare.

Plats: Picturas Studio, Blåkulla, Agricolagatan 6
Tid: 18.4 kl. 18.00
—————————————————————–

Introduction Course to Studio Photography

Have you been interested in using Picturas studio but been unsure how to use the strobes? Now you have the opportunity to get to know the equipment in Picturas studio and the basics for how to light portraits and other things.

You can also bring your own camera and try directly. No advanced camera is needed, most cameras work (if they have a flash contact or a pop-up flash and can be set manually). In the studio there are in total five flashes that can be freely moved around + a variation of light modifiers.

Place: Picturas Studio, Blåkulla, Agricolagatan 6
Time: 18.4 at 6 pmTime limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


Kommentera

Avancerad mörkrumskurs

Om du är intresserad av att lära dig mera om olika mörkrumstekniker är detta en ypperlig chans. Programmet är inte spikat, du får gärna komma med förslag gällande vad du vill lära dig. Vi kommer åtminstone att behandla kontaktkopiering, burning&dodging, framkallning av fiberpapper och en introduktion till Zone System.

Om du vill kontaktkopiera din bild från camera obscura-kursen finns det också möjlighet till det.

Deltagarantalet är begränsat till 6 deltagare (mörkrummet är nämligen inte så stort)

Tid: 14-15.4 kl. 16.00
Plats: Picturas mörkrum, Kåren (sidoingången)
—————————————————————–

Advanced Darkroom Course

If you are interested in learning more about different darkroom techniques this is a great opportunity. You are welcome to suggest things you want to learn during the course. We will at least go through how to do contact copying, burning&dodging, fiber papers as well as an introduction to the Zone System.

If you want to contactcopy your picture from the Camera Obscura-course you can also do that.

The number of participants is limited to 6 (the darkroom is kind of small).

Place: Pictuars darkroom, Kåren (the side entrance)
Time: 14-15.4 at 4 pm

 

 

Kommentera

Årets bild

Hej Picturaiter och andra fotointresserade! Pictura är tillbaka med tävlingen Årets bild, och vi vill att just du ska vara med!

 

Årets bild är en tävling där deltagarna skickar in sina bästa bilder från 2017, och av de bilder som skickas in väljer en extern jury ut 20 stycken som deltar i en utställning i Arken. De 3 bästa bilderna får pris, och tillkännages på vernissagen för utställningen.

 

Vi har fina priser från Kameraboden, Finnkino och ÅST. Kom ihåg att bilderna behöver inte vara tagen med dyr utrustning, smartphonebilder är också tillåtna.

 

 

Delta genom att skicka in en eller två bilder till pictura.bilder@gmail.com. Inkludera ditt namn, var bilden är tagen, bildens titel i mejlet, samt vad du tagit bidragen med. Bidragen skall ha filnamnet ”AB17_dittnamn_bildenstitel”. Då du skickat in dina bilder kommer du inom några dagar att få ett mail som bekräftar ditt deltagande i tävlingen, samt att det du skickat in följer tävlingens regler.

 

Vi rekommenderar att bilderna är i formatet 3:2 för att garantera att bilden inte kapas av då den eventuellt printas ut. Om du är osäker över bildernas storlek lönar det sig att skicka in bidraget i god tid så hinner vi hjälpa dig.

 

Bidrag inskickade efter deadlinen 8.4.2018 kl. 23.59 kommer automatiskt att bli diskvalificerade.

 

OBS! Genom att delta ger du din tillåtelse till att din bild får användas av Pictura vid Åbo Akademi r.f. och våra samarbetspartners i samband med evenemanget Årets bild.

 

OBS 2! Picturamedlemmar kommer också att få chansen att vinna ett litet extra pris, så passa på att bli medlem 😉

 

Nu gäller det alltså att börja gräva i arkiven och hitta en riktig vinnarbild. Lycka till!!

 

Om du har frågor är det bara att mejla oss på styrelsen (at) fotoklubben.fi

———————————————————————
 

Hello members of Pictura and others interested in photography! Pictura is back with the competition Picture of the Year and we want you to participate!

 

Picture of the Year is a competition where you send in your best pictures from 2017. From the pictures sent in, 20 pictures chosen by a jury will be shown in the exhibition in Arken. The 3 best pictures will get prizes, announced at the opening of the exhibition.

 

We have awesome prizes from Kameraboden, Finnkino and ÅST. Remember that the you don’t need expensive photography gear, smartphone pictures are also allowed.

 

 

Participate by sending in one or two images to pictura.bilder@gmail.com. Include your name, where the pictures were taken, the name of the pictures, and what you’ve taken the entry with. The entry should have the filename “AB17_yourname_titleofpicture”. Once you’ve sent in your entry you will in a couple of days receive an email confirming your participation in the competition and that your entry follows the rules.

 

We recommend that the pictures should be in the format 3:2 to guarantee that the picture won’t be cropped if it chosen to be printed. If you are uncertain about the size of the pictures please submit your entry well in time so that we have time to assist you in this matter.

 

Entries sent in after the deadline of the 8th of April 2018 11:59 P.M. will automatically be disqualified.

 

NOTE! By submitting your entry you give your consent that your picture can be used by Pictura vid Åbo Akademi r.f. and our partners in conjunction with the event Picture of the Year.

 

NOTE 2! Pictura members have a shot at getting a second prize when participating, so remember to renew or become a member 😉

 

So start digging in last years photo archive and try to find a winning photograph. Good Luck!!

 

If you have any questions, email us at styrelsen (at) fotoklubben.fi

 

Kommentera

Superpark

Kom med Pictura till SuperPark och hoppa bort överloppsenergin! SuperPark är en inomhus aktivitetspark med bland annat trampoliner och klätterväggar. Besöket kostar 15€ per person och betalas på plats.

 

VAD? SuperPark!
NÄR? 15.3 kl. 17.00

OBS! Anmälan är bindande, dyker du inte upp måste du ändå betala priset för aktiviteten.

 

EVENEMANGET ÄR INSTÄLLT

 


 

Join Pictura to SuperPark and get rid of that energy! SuperPark is an inside activity park, with for example trampolins and climbing walls. The visit costs 15€ per person and is paid at the location.

 

WHAT? Superpark!
WHEN? 20.4, at 5 PM

NOTE! Sign up is binding, if you do not show up you will still have to pay the fee!

 

EVENT CANCELLED

Kommentera

Anmälan till mörkrumskurs

Kom med på Picturas mörkrumskurs! Målet med mörkrumskursen är att gå igenom hur man framkallar svartvit film och gör förstoringar på papper. Inga förkunskaper om framkallning krävs, allt gås igenom helt från grunderna. Framkallning av film och av papper kommer att ske på två olika dagar. Kursen håller på ca 2 timmar båda dagarna. Det enda man behöver göra före kursen är att fotografera en svartvit filmrulle. Kursen hålls av Mikael Robertsson.
Det maximala antalet deltagare är 6.

 

VAD? Mörkurumskurs
NÄR? 10.3 kl. 16-18 och 11.3 kl.16-18
VAR? Picturas mörkrum i Kåren
VEM? Fotointresserade! Gratis för medlemmar, 3.50€ för övriga. Medlemmar prioriteras, övriga antas i anmälningsordning.

 


 

Come learn how to develop your own photographies in our darkroom! On the course you will learn how to develop black and white film and to enlarge prints. No previous knowledge is required! The course will take place during two different days, about 2 hours per day. The only thing you need to do before the course is fill up a black and white film. The course is held by Mikael Robertsson, in Swedish and English.
Max number of participants are 6.

 

WHAT? Darkroom course
WHEN? 10th and 11th of March, at 16-18
WHERE? Picturas darkroom in Kåren
WHO? People interested in photography. Free for members, 3.50€ for others. Members are prioritized, others admitted in order of signup.

 

Anmäl dig till kursen här!
Sing up for the course here!

 Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


Kommentera